Welkom

Klein Boeschoten is een particulier landgoed gelegen aan de westrand van de Veluwe. Kenmerkend is dat hier nog duidelijk de oorspronkelijke opzet van het middeleeuwse wildforstersgoed is terug te zien:
een erf met gebouwen waaronder een boerderij twee schaapskooien en een hooibergje, omringd door monumentale eiken, akkers en daaromheen het oude eikenbos.
Het vroegere gemengde bedrijf is al sinds vele jaren een biologisch akkerbouwbedrijf. De vroegere woeste gronden zijn omgevormd tot gemengde bossen met zowel een natuurwaarde als houtproductie.

Klein Boeschoten is een opengesteld landgoed, een natuurschoon bv zonder winstoogmerk. Het landgoed is vrij toegankelijk voor wandelaars en beperkt voor fietsers.

Klein Boeschoten werd in 1901 aangekocht door J.H.Nachenius, aandeelhouders zijn nazaten van zijn dochter C.E. van der Waals-Nachenius.