Bos van Klein Boeschoten

Bos van Klein Boeschoten

Klein Boeschoten is oorspronkelijk een oud Wildforstersenclave (1326) waar de Cultuur Historisch– en Landschap­pelijke overwegingen een belangrijke rol spelen bij het formuleren van de doel­stellingen voor het bosbeheer. Zie pdf “oude boskernen (..)” door Advies bureau Bert Maas:

Klein Boeschoten ligt ten zuidwesten van Garderen en omvat ruim 80 ha bos; het is gesitueerd op de voormalige heide van de maalschap Garderen en behoort bij het grote bosgebied rond Garderen. Het landgoed ligt tegenwoordig ingeklemd tussen de boswachterijen van Staatsbosbeheer en het Gelders Landschap.

De bossen op Klein Boeschoten (80ha) en Gat van Zus (21ha) zijn FSC-gecertificeerd en liggen binnen het GNN en Natura 2000 gebied.

Klein Boeschoten als ook Groot Boeschoten, twee oude, in relatief isolement bijeen gelegen boerderijen, worden voor het eerst genoemd in 1326 als Wildforstersgoederen van de graven van Gelre. Historisch-geografisch gezien is waarschijnlijk bij geen der overige 12 Wildforstersgoederen op de Veluwe de oorspronkelijke situatie zo goed herkenbaar. Dit geldt in het bijzonder voor Klein-Boeschoten. De in die tijd grafelijke koddebeiers werden, om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, beleend met een boerderij in de eenzaamheid, daar waar de grafelijke jachtrechten bewaakt moesten worden. 

Deze twee lager- bijeen gelegen oude boerderijen met zeer zware eiken en beuken; om deze nederzetting de mini-eng met de landbouwpercelen, daaromheen een gordel met Eikenhakhout en dit geheel omringt door een oud wallensysteem. Daarbuiten lag tot 1900 de eindeloze heide. Die situatie is tot op heden goed herkenbaar, ook al is het hakhout omgevormd tot Eikenspaartelgenbos en is de heide bebost met overwegend naaldhout. Wallen en greppels geven in het bos nog overal de geografische structuur en vroegere situaties aan die zich overigens ook laten herkennen op de kaarten van oa. De Man (ca. 1806). Op grond van die kaarten en op basis van de overweging dat de graven van Gelre geen Wildforsters zullen hebben gestationeerd midden op de ‘grote, stille heide’, is het aannemelijk dat het Eikenhakhout aan de noordzijde van het bouwland resten zijn van een oud bos.  

kaart de Man ca. 1806; De vakken 3q1, 3q2, een deel van 4g, j en k worden al als bos aangegeven op een kaart uit 1832.

Het bijzondere van dit Eikenhakhoutbos is dat het om een van de weinige bossen gaat waar de Eiken met vrij grote zekerheid van autochtone herkomst zijn. Eind 20e eeuw was de bedreiging voor dit bos de zure regen en eiken prachtkever. Op dit moment is dat de stikstofdepositie. Er is geen verjonging.

Vroeger werd dit bos intensief gebruikt als eikenhakhout. Rondom de tweede wereldoorlog raakte het eikenhakhout in onbruik en werd het bos omgezet naar zogenaamd eikenspaartelgen bos, telkens werd één van de telgen (eikenstammen) gespaard.  In dit bos wordt op het ogenblik in principe niet meer geoogst tenzij het nodig is. Wel worden zogenaamde exoten bestreden, de belangrijkste hiervan zijn de Amerikaanse Vogelkers, Prunus Serotina, en Beuken.

oorspronkelijk Eikenhakhout- nu Eikenspaartelgenbos

De andere stukken bos zijn vlak na 1900 geplant op wat toen nog de “woeste” hei was met aanvankelijk dennen die vooral gebruikt werden in de mijnbouw. Inmiddels is het een productief gemengd bos met “licht en donkere” naaldbomen soorten (Douglas, Lariks, Thuja’s en Den) en verschillende loofboomsoorten (tamme Kastanjes, Lindes en Hongaarse Eik, Turkse Noothazelaars en Walnoot). De keuze voor introductie van nieuwe soorten is naast de natuurwaarden zoals grond- verbetering, ecologische waarde, biodiversiteit en klimaatverandering ed. is ook houtproductie een belangrijke factor. Met name Douglas en Larix zijn goede productie soorten. De laatste jaren is gebleken dat naast de Tsucha de Lariksen het moeilijk hebben, vooral de ongemengde Lariksbossen op iets mindere grond.

Het oude eikenbos en een deel van het gemengde bos liggen binnen een afrastering, deze is geplaatst om de historische aarden wallen tegen zwijnen gewroet te beschermen. 

Het bouwland is er nog steeds- alhoewel met een gewijzigde teelt.

Hout te koop

Hout te koop

Ons hout is te koop, dus zoek je een paar mooie planken of balken e of een mooie Boeschoten hout tafel? Stuur ons een bericht of kom kijken. We kunnen in overleg ook zagen op bestelling, dan krijgt u precies de maten die u nodig heeft; het hout is dan nog niet droog.

Ook rondhout is te koop, om te verwerken tot iets moois .

info: eliom@xs4all.nl, 06 44294245 of 06 12385000, 

 

Gemaakt van Boeschoten Hout:

stoel van Amerikaans eiken; geheel handgemaakt,

Caspar Labarre , rapsac49@hotmail.com     http://stoelenmaker.nl

strijkstokken van Boeschoten Larix, Elio Miranda      eliom@xs4all.nl

Keuken van Boeschoten Larix, Pepijn Groen pepijngroen@casema.nl en Rien de Vos vos09178@planet.nl

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Het bosbeheer op Klein Boeschoten gebeurt deels met vrijwilligers.

IVN Barneveld.

Twee of drie maal per jaar is er een enthousiaste groep vrijwilligers van IVN Barneveld; zij kunnen met name de wat grotere projecten aanpakken zoals het (ver)plaatsen van rasters of het opruimen van takken na een dunningsronde zodat er weer nieuw geplant kan worden.
www.ivn.nl/barneveld


Prunusbestrijding
Daarnaast is er een groep vrienden en familieleden die na 15 juli een paar keer per jaar werkt aan de bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers, een werk dat nooit af is.
Onze manier van bestrijden is door de grotere bomen te ringen en ze vervolgens jaarlijks na te kijken en uitlopend groen af te slaan. Na een paar keer zijn ze dood op stam.  Kleine boompjes worden getrokken.

Wild

Wild

Op de Veluwe en ook rondom Klein Boeschoten loopt veel wild. Vooral veel wilde zwijnen. Zo veel, dat er rondom de landbouw percelen en de eeuwen oude wallen een raster is geplaatst om ze van het bouwland af te houden en ter bescherming van de wallen. Let er vooral bij het wandelen op dat de klaphekken achter u goed sluiten. Mocht u desondanks toch een zwijntje spotten binnen de akkers, of een zwakke plek in het hek ontdekt hebben, aarzel niet om ons hier even een bericht over te sturen, dan maken wij het meteen in orde.

De hoge wilddruk is er ook de oorzaak van dat zogenaamde natuurlijke verjonging niet goed mogelijk is. Op dit moment moeten we al het jonge plantsoen beschermen, dat doen we we nu in zogenaamde kloempen, kleine omrasteringen waarbinnen ca 30-40 boompjes staan.

jaarvergadering 2020

De Jaarvergadering wordt gehouden op zondag 30 augustus in Boeschoten. Op zondag 16 augustus is ook op Klein Boeschoten een voorbereidende vergadering
De Jaarrekening 2019 is door het Schoutenhuis verzonden aan aandeelhouders.