jaarvergadering 2020

De Jaarvergadering wordt gehouden op zondag 30 augustus in Boeschoten. Op zondag 16 augustus is ook op Klein Boeschoten een voorbereidende vergadering
De Jaarrekening 2019 is door het Schoutenhuis verzonden aan aandeelhouders.


Discussies en mededelingen

AFSLUITING ERF VOOR FIETSERS

We overwegen om het erf vanaf het wildrooster tot de T-kruising achterin het bouwland af te sluiten voor fietsers.
Dit in verband met de overlast van mountainbikers en de toegenomen drukte van wandelaars.
Rien zegt ook dat zijn bedrijfsvoering veranderd is en dat er vaker gevaarlijke situaties zullen ontstaan of dat er obstakels zullen zijn. H.G. en Schoutenhuis zijn adviserend wat betreft de besluitvorming hier over.

Inmiddels zijn we ingehaald door de plannen recreatiezonering Veluwe; wij zijn als rustig gebied aangewezen, met minder paden . Veel is nog onduidelijk,we wachten even af hoe dit verloopt.

VOEDSELBOS

DE laatste tijd is er veel discussie over voedselbossen. Van oorsprong ging het dan over de omvorming van landbouwgrond naar voedselbos. Frank Gorter van Welna heeft plannen voor omvorming van bos naar voedselbos. Ook wij hebben kleinschalig in onze ‘kloempen’ nootdragende bomen zoals walnoot en Turkse noothazelaar.en frambozen geplant. Woensdag 1 juli zijn we-Jamine en Eszl, Ymkje,Marian,Rawan, samen met buurman Diederick bij Frank Gorter op Welna geweest. Hij heeft veel informatie. Zijn redenering is dat je bij een boom na 60-80 jaar de opbrengst van het hout krijgt, maar dat je bij een notenboom ook jarenlang opbrengst krijgt. Hij pakt het grootschalig aan, 4 verschillende typen bos van elk 4 ha.
Met nadruk op volume productie, gastronomie, ecologie en beleving. Verschillende aspecten van straling tot grondverbetering door biochar en bokassi fermentatie passeerden de revue. De bokassi was ik al eerder tegen gekomen op de cursus bodem en zou ik op korte termijn willen toepassen; om te beginnen heb ik voor bokassi op huishoudelijke schaal twee fermentatie emmers gekocht. Jasmine en Eszl zijn geĆÆnteresseerd om op Boeschoten met voedselbos te experimenteren. Wellicht moeten we naast bodemverbetering ook onderzoeken wat de goede variĆ«teiten zijn.

Wel is het zo dat wij niet ons bos kunnen omzetten in voedselbos-dat wordt als agrarisch beschouwd en ons bos is als Natura 2000 beschermd. Voorlopig doen we het met kloempen en zoveel mogelijk vruchtdragende bomen.

Huisjes

AFVAL

Wij hebben drie containers ,PMD: Plastic,metaal en drakenkarton, deze wordt zeker 2x per maand geleegd, een groenafval container die we haast niet gebruiken en een restafvalcontainet die maar 1x per 4 weken wordt geleegd. Het is dus zaak alle plastic en blikjes en melkkartons in de PMD bak te doen en daarover de gebruikers van de huisjes te instrueren.
Er is een handige app: Afvalwijzer, als je het adres intoetst zie je wanneer de containers worden geleegd .

ACHTERSTE HOK

TOVERHUIS

VILLA

NOORSE HUIS

corona maatregelen

Corona

Onze paden zijn smal, 1,5 meter afstand houden is soms moeilijk.

In verband met de toename van het aantal wandelaars en fietsers en de conflicten die dit oplevert met de bedrijfsvoering en recreatief verblijf worden fietsers  niet meer toegestaan op het erf en een deel van het bouwland. Het rode toegangshek aan de Karweg  is in het weekend gesloten.
Honden altijd aangelijnd, lijn maximaal  2.5 m.