Onderhoud Hunnenweg, Karweg, Lage Boeschoterweg

Onderhoud Hunnenweg, Karweg, Lage Boeschoterweg

Vanaf 31 augustus zijn Hunnenweg, Karweg en Lage Boeschoterweg onderhouden en opnieuw geprofileerd. In ieder geval die laatste twee wegen krijgen een kleine greppel aan de kant tegenover het fietspad.
Hierdoor moet de afwatering beter worden. Wij hebben de gemeente op het hart gedrukt dat ze voorzichtig omgaan met onze bosrand, dat ze geen nieuwe watergaten meer mogen maken zonder overleg en de weg niet breder mag worden.
Er komt een nieuwe behandeling tegen stofoverlast, deze moet enkele malen herhaald worden. De weg kan tijdelijk afgesloten zijn.

Op Hunnenweg en Karweg is nu teveel doorgaand verkeer; zowel schadelijk voor de weg als voor de natuur. De gemeente werkt er naar toe dat deze wegen afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Een prima plan.

Hunnenweg en Karweg wegherstel

Er is overleg met de gemeente geweest over wegherstel en verbetering waterafvoer Karweg en Lage Boeschoterweg .
De gemeente gaat beide wegen herstellen behandeling tegen stof aanbrengen. Afvoer water middels geul langs de weg. Wij hebben hen op het hart gedrukt de weg niet steeds breder te laten worden.
Inmiddels is ook een brief met aankondiging wegverbetering Hunnenweg -Karweg gekomen, (eind juni); nu nog steeds geen teken van werkzaamheden.

Verslag 2020

datumnaamverslag
4 januariCharlotte, Steven,Karen en kinderenPlantsoen geplant in 5q3 en 5r,
11 januariCharlotte
17 januariMen EVan Minnen Tis Terborg komt radiator plaatsen en warmtepomp aanpassen,
18 januariJannes,Men E en YmkjeOpruimen Achterste Hok en VarkensHok ivm komst leffert elektrische terreinwagen
24 januariFrisian Motors levert Leffert af
Van Minnen Tis Terborg komt aanpassen warmtepomp afmaken, extra paneel op afdakje los van AH, spoelt wandverwarming door, lijkt niets op te leveren ,maar werkt nu wel beter.
25 januariJannes,Men E enIn 5 r verder opgeruimd, eerste kloemp afgemaakt
1 februariJannes, Charlotte en YmkjeHazelaars geplant langs toegangsweg en Aalts wegje, ook wilde peer en ..
5 febr.E en M, Eszl en Jasmine5r Nieuwe kloemp voorbereid, palen uit eiken bos gehaald,6 walnoot,2 noot , hazelaars???
6 febrMen EBij Gat van Zus Oude Barnevelderweg heeft gemeente gesnoeid, gezien en tegenhouden door van Lagen, overleg met snoeier om het niette doen. Thujaatjes doen het goed met de stokjes, een enkele ligt om ca 6 nieuwe nodig.
11 februariJannes en RienBerk die over raster is gevallen weg gezaagd
23-25Me en E Jasmine en Eszla
Tosca en denzel
Kloempen  bij Karweg
Bij Geplant en stokjes hersteld Thuja’s Gat van Zus langs oude Barnevelderweg. regen
29 februariJannes en Charlotte, YmkjeHaag bij Noorse Huis gesnoeid
7 maartJannes en Eliovoorbereiding planten
14 maartJannes en Ymkjedode ceders gezaagd voor slagbomen
21 maartJannes niet
28 maartJannes met Ymkjepalen zoeken en opschonen kwekerij/rest plantsoen geplant
4,11,18,aprilJannes niet
Ivm Corona
25 aprilJannes en Charlotteprunusbestrijding
Charlotte en FransPrunuswal tussen Schotkamp en Binnenveld
onderhanden genomen.
2 meiJannes, Renet, YmkjePrunus in vak 5 c en d
9-12 mei


11-15
9-12 mei


11-15
Slagbomen van ceder van schors ontdaan etc.
Slagboom Aalts weg je vernieuwd.
Plantsoen bij Diederick H gehaald, 25 kers,25 meidoorn 25 esdoorn, geplant in kwekerijtje Kloempen in vak 5 r afgemaakt (veel van het plantsoen daar dood),en in vak 1 b5 (beter)
11 meiMarian, Diederick H.Afspraak met Dick Boudewijn gemeente Barneveld over herprofilering Karweg en Lage Boeschoterweg met geul, voorlopig geen nieuwe gaten. Breedte weg van gemeente 8 m.
16 meiJannes en CharlottePrunus vak 5c/d
23 meiJannes ,Ymkje,
Kris, E en M
Hekje bij beukenbos vernieuwd, bij hekken Koudhoornse weg en bij 5a spleten dichtgezet.
30 meiCharlotte en JannesPrunus in vak 5d?
5/6 juniElio,Marian,Jannes,
Matthijs,Anne,Steven,Karen
planten 400 Douglas plug plantsoen in  bestaande kloempen 2 a3,4g.5 q en r nwe kloemp 2b;
los in 2c als prunusbestrijding en 2a en 5r
13 juniJannes en Charlotteprunus in vak 
20 juniJannes,Ymkje,E,Moverhangende dode eikenboom over grensweg weg gezaagd, slagboom bij toegang Garderen /Bergsham vernieuwd
27 juniJannes en Charlotte
Karin en vriendin
gemaaid rond varkenshok en voorkant AH
prunus in vak 4g?/eiken bos
4 juliJannes en Ymkje
Elio en Marian
grote zaadbomen gezaagd in 4 g, er ligt stapeltje brandhout voor eigen gebruik
opgesnoeid in 3a achter raster ,deels ook prunus
11 juliJannes en Barbaraverder opgesnoeid in vak 3a
17-18 juli Rawan met Marian
vriend Erik ook mee
Q gis op samsung tablet uitgeprobeerd, in vak 1a, aparte laag dunningspaden,
verjonging. etc. Gedemonstreerd aan Elio,Barbara Steven. wie het toegang, aparte laag voor opmerkingen? iedereen kan coordinaten op zijn tel opnemen.
18 juliJannes,Elio,Marian en Barbaradouglassen weggehaald in vak 3t,ook enkele beuk, iets grotere douglassen met dunning meenemen?
verder opgesnoeid en prunus geringd in 3a. Enkele grote prunussen + AE als brandhout aangegeven
25 juli
1 augustus
8 augustus
14 augustusKris met werkspotsloop kuikenhok, dak en gevels
15 augustusvrijwilligersdag,familie, Hans en Annebel, bespreking praktische zaken’
18 augustusKris Jan Schuur start aan opknappen kuikenhok, eerst fundering onder linker deel,
18,19,20?
22 augustusJannes,Elio,Mariandoorgewerkt in vak 2a1-2, Elio in 2b, ‘s middags gesprek met Peter Schut
24,25,27
Kris 24,25Jan Schuur werkt aan kuikenhok
26Lennard Jasper,
boswachter publiek SBB
over recreatiezonering Veluwe; idee is dat er grotere aaneenhgesloten rustige gebieden ontstaan. hij pleit voor minder wandelroutes.
recreatie gezoneerd vanaf de randen. Voorthuizen aan de rand dus daar de recreatieve voorzieningen, Garderen meer in het midden, daar rust. Pad van Zus zou eerder vanuit Voorthuizen moeten beginnen.
28 augustus

Renet, Diderik,Marian
eerste bijeenkomst cultuurhistorisch onderzoek Bert Maes, Rene van Loon,Peter Schut. bezoek met de laatste twee aan de kuil, bijzonder eikenbos-10000 jaar zijn die al hier, mogelijk onze eikels ook in de zaadbank/rassenlijst bomen. eerder Lindenlaan, zomerlindes, wanneer aangelegd Diderik 1930 gelijk met melkhok, op erf hybride linde ouder.
29 augustusJannes,Elio,Marianbij Gat van Zus Douglas plugplantsoen uit 2017 vrijgesteld, doen het goed maar wisselend per plek, ligt dat aandelen grond? of de herkomst?
zaadbomen prunus van bessen ontdaan en geringd.
kleine eikjes beschermd met kokers, kloempen lijken toch efficiënter te zijn.
opslag van voornamelijk larix opgesnoeid
30 augustusJoan,Diderik,HG,Renet,Barbara,Marian

Charlotte,Kris,Steven,JD

Jaarvergadering aandeelhouders in Villa
praktische onderdelen, over fietsen over B geen consensus
in drie groepen gegeten
31 augustus- 4 septemberKris, Jan Schuur.
Elio, Marian
Kuikenhok
Douglas planken voor kuikenhok door Jorn gezaagd bij Diederick
5 septemberAnne kooktvrijwilligers, o.a. Anke en Ben, Machiel.
9 septemberMarianGPG/provincie,voorlichting over Natura 2000 en recreatiezonering
er is een beheerplan N2000 uit 2018, hiervoor wordt een nadere uitwerking in de vorm van herstelprogramma’s per deelgebied(12) opgezet. In samenspraak met beheerders/eigenaren.(jan-2ept ’21)
vaststellen herstelprogramma’s najaar 2021
uitvoering 2022.
recreatiezonering nadere uitwerking wordt uitgevoerd door Bosgroep; kaart inmiddels gekregen is moeilijk leesbaar.
werkbijeenkomsten. wel bindend
10 septMarianMarcel Veldwijk beheerder SBB; overleg over Klein-GrootB;
zij hebben hun eigen doelstellingen en zullen zich niet door ons laten beïnvloeden. Pacht met Rien wordt eind? 2021 beëindigd .
is aangewezen als natuur. Kan ook zijn dat ze bomen gaan planten.
heeft geen enkel vertrouwen in realiseerbaarheid van de recreatie zonering
11 septemberMarian en Elioop bezoek bij Gideon Hoekstra, Nieuw Groevenbeek;
een net iets ouder familie landgoed-stichting- ook aandelen Karweg in Ermelo, met wel 14 huisjes van de familie. Hij woont er en doet het bosbeheer. Vooral rond de huisjes gekeken. project lanen vernieuwing-beuken- met subsidie was moeizaam verlopen. veel uitval. Er zijn wel meer betrokken mensen.-want meer huisjes.
12 septemberJannes,Ymkje,Elio, Marianverder gewerkt in de kuil vak 6f2 hek gerepareerd, .
6g langs de Oude Barnevelderweg, overhangende boom
19Charlotte,Jannes
24 sept.Elio,Marian, Ymkje, Pepijnzagen Am. eik en eik bij Diederick; rondhout had hier al een paar jaar gelegen. dus veel spint eraf. voornamelijk 7 en 3,5 cm
hier geluncht met Diederick, Susanna , joon de zager en work away mensen.
25 septemberDiderik en Renet, marian en ElioPeter Schut, Andre kerkhoven Transec maken proefsleuf bij Koud- hoornse hek. Profiel met vooral zand. kunnen niet met satelliet meten dus moeten met analoge apparatuur terug komen.
26 septemberprunus
MaranElio Ymkje jannes
vrijwilligers, Anna Juffer en Mike koken-streng wat betreft Corona.
o.a. Marieanne M en Annette B, 2x Hans
wal op grens SBB gemaaid
3 oktoberJannes, Charlotte
8 oktoberMarian,Jasmine,EszlBrian van Beek (bosgroepen) komt monsters nemen om meer inzicht in de bodem te krijgen. zie apart verslag.
We kijken ook een beetje naar te blessen percelen en bos algemeen. veel stukken zijn eigenlijk al voldoende gedund. Daar zou dan eindkap plaats vinden.
9 oktober tweede proefsleuf gaat niet door
10 oktoberJannes,Ymkje,Elio, Marianverder gewerkt bij de Kuil 6g langs de Oude Barnevelderweg,
veel kleine en grote prunus weggehaald ook met motorzaag; een enkele rechte laten staan. bomen van bramen en kamperfoelie bevrijd . Er staat plaatselijk erg mooie verjonging van larix en zelfs ook een enkele eik. Thuja’s doen het goed, maar zetten het niet bepaald dicht. Struik beplanting langs de rand?
Bij weg gaan:de hut van de beeldentuin is naar beneden gestort en ligt op ons terrein. Grens vast stellen???
16 oktoberMariandoor Brian van Beek slechte larixen geblest in vak 1en 2, uitrijpaden vastgelegd met witte verf, in de kuil vak 6 g en gekeken naar 6 e 1, omvormen naar natuurbos? stelt voor om dan eerst nog wat te oogsten daar.Hij maakt deze vakken zelf af en komt 4 oktober terug.
In principe wil Diederick Huizinga onze bomen, maar voldoet waarschijnlijk niet aan voorwaarden FSC. Hij rijdt uit met shovel, hoe verhoudt zich dat?
16 oktoberBert Maes, Rene van Loon en Carmen Hiddes komen inventariseren,
kan helaas niet mee, wel even gezien bij schuine weg en toegang Boeschoten, bakenbomen(beuken), meerdere stammen in een plantgat, wintereiken achteraan links bij schuine weg.
16 oktoberseismisch onderzoek in vak 2 h, boorgaten aangebracht met ontstekingsmechanisme, dmv geluid en trillingen kan de toestand van diepere aardlagen in kaart worden gebracht, o.a. tbv aardwarmte. Levert ons ook € 250 op. Had de ontploffing graag willen horen, heb gevraagd of ze me waarschuwen, maar lijkt niet gebeurd te zijn. Misschien komt het nog.
https://scanaardwarmte.nl/?gclid=CjwKCAjwlID8BRAFEiwAnUoK1V-rmwpQ5XjBQ7wOZ5-l5iAjkwcjV3qmgGyXEnj67zp0o3FKBcvDHhoCeyQQAvD_BwE
17 oktober,Jannes, Elio, Marianverder gewerkt bij de Kuil 6g langs de Oude Barnevelderweg,
met Jannes uitrijpaden daar uitgezet, moet nog op kaart komen.
Ymkje en kinderen komen koffiedrinken.
hut beeldentuin is opgeruimd
17 oktober,Charlotte, Kris, Anne,Liv,ParkerWal in bouwland, grens SBB-Klein Boeschoten:
opschonen van dood hout en snoeien.
oud hout te verbranden wordt gestort in weitje.
18 oktoberMarian‘s ochtends verjaardag Kris gevierd, Elio naar Amsterdam.
gesprek met Diederick, Kris en Anne over Diedericks plannen voor de Edda Huzid en omgeving en hoe Boeschoten daar in zou kunnen passen. stuurt ons later krantenartikel: https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/maatschappelijk/370567/ruimte-voor-natuur-boeren-en-woningen-rond-oude-golfbaan-edda-h
vak 2i en 2 h zelf geblest, veel brandhout en veel zaaghout, vooral douglas, ook dikke Am Eik.
Zeer gemengd bos, ook veel kastanjes. een kleinere moet weg, die splijten? is niet zo heel geschikt als brandhout.
s avonds opkomende griep die later Corona blijkt te zijn.
18-25 oktoberMarian in quarantaineo.a gelezen in de twee mappen met vak beschrijvingen, (groen en rood) van grootmoeder die voortgaat op gegevens Perk. Wij hebben het nog niet zo slecht, toen was er meer prunus en ook fomes.
We hebben nu wel veel meer last van het wild, we moeten oppassen met opsnoeien want dan kunnen de herten bij de bast… ik zag een prachtige douglas helemaal kaal… te snel opgesnoeid.
Mappen Bos opnieuw geordend.
Elke dag een stukje lopen, veel paddenstoelen, mijn hoofd breken over de uitrijpaden en de hoeveelheid te vellen bomen.
20 oktoberMarian alleen s middagsRene van Loon en Carmen Hiddes gaan door met inventariseren.
Ze inventariseren heel precies wat er allemaal staat en maken daarbij ook een inschatting of het er spontaan is gekomen of geplant, S of P.
Van sommige dingen weet ik het van andere dingen niet.  Bv de gigantische beuken o.a.  langs de rand van het binnenveld, samengesteld uit meerder stammen. En ook de beuken op de weg naar Koudhoorn, rechts is duidelijk een aangeplante laan- dat heb ik ook gevonden in grootmoeder s aantekeningen. Links die zijn veel groter, maar ik kan er nergens iets over vinden.
We vonden wel wintereiken, er zijn ook hybride vormen. het is allemaal niet zo duidelijk.
Er staat een jonge wintereik op de wal van de Schotkamp geloof ik (daar was ik niet bij). 
22 oktober-26test in Barneved, blijkt positief.
24 oktoberCharlotte, Ymkje, Jannes, Mark NoyonsWal in bouwland grens SBB-Klein Boeschoten:
gaan verder met opschonen van dood hout en snoeien.
oud hout gestapeld om te verbranden in wei, verse takken gestapeld lans de lindelaan.
31 oktoberJannes, Charlotte, MatthijsWal in bouwland grens SBB-Klein Boeschoten:
gaan verder met opschonen van dood hout en snoeien. zie boven.
4-6 novemberSteven, Kris en Pepijnnaar cursus bomen vellen ,laatste dag van de cursus hier.
zij hebben nu certificaat voor bomen 30-50 cm.
5 november Marianmet Brian van beek bosgroep vak 2a-c geblest en 3a, totaal inclusief Kuil is er 500-600m3 geblest.
6 novemberMarianoverleg met Diederick Huizinga en Jorn.over koop van het
gebleste hout. Zij willen in principe alles, behalve de dennen die zijn te dun. die naar papierfabriek? zij willen zelfvellen
7 novemberJannes, Ymkje, Elio,Marianca 12 esdoorns geplant in prunusbosje, vak 2 c.
bij AH meidoorns en 2 hazelaars.
Brandhout gemeten in 2h (5 beuken,1 eik,3 berken,2 AE, 3 AE met onderstuk eraf),,2i 6beuken,2 berken, 3 AE),en heitje (6 berken, 1 beuk)
12 novemberMarian en Jasmine naar Jelle Fekkes in Haarlem, voedselbosexpert, oriënterend gesprek, jasmine gaat cursus volgen(in januari) daarna plan maken voor ‘kloempen’ voedselbos in vak 1
14 novemberCharlotte?
20 novemberMarianAlexander Flier is komen kijken naar haag en te snoeien bomen
omdat we subtiel Agrarisch natuur beheer hebben kan de haag niet geklepeld worden en moet ook het materiaal wat er afkomt verwijderd worden ivm verarming van de grond. Dit geldt ook voor de bomen.
Voor de haag betekent dat ook machinaal snoeien met met mulchen niet kan (het gemulchte spul komt dan in de haag terecht). We besluiten tot eigen alternatief: Ymkje snoeit de haag, wij voeren af, deels als takken en deels gemulcht met gehuurd apparaat. De notenbomen doen we ook zelf. De lindebomen gaat Flier doen met klimmer. De eikenboom heeft geen snoei nodig.
21 novemberJ,M,Ymkjedouglassen in eikenbos bij dassenburcht, 3q2 afgezaagd,
M en E verzamelen paalhout voor nieuwe kloempen. Vast komen te zitten met Leffert in pad beukenbos naar Binnenveld
28 november
5 decemberM,J,EYmkje en Jannes verder met douglassen in eikenbos af te zagen en Tsucha langs wal, 4c,4e. Men E hebben meidoorns geplant langs
Karweg; incident met man die zijn honden daar uitliet. Op karweg mogen honden vrij uitgelaten worden, maar ze liepen ook ons bos in. Foto’s moesten gewist worden.
12 decemberJannes ziek, Charlotte
19 decemberJannes ziek,
M, E, Barbara
notenbomen bosje gesnoeid, er staat ook flink veel prunus!!, deels sprieten op hoogte afgeknakt, deels geringd.vlier gesnoeid bomen bloeden al. geen spoor van noten.
Barbara ringde esdoorn opslag achter schuur langs Schotkamp
2 januariYmkje en Jannes
Barbara
Jannes en Ymkje hebben met motorzaag staande op karretje bovenkant heg gesnoeid. Barbara heeft ook stuk gesnoeid. Overleg over mulcher-is dat handig. meningen verschillen. we doen het zaterdag 9 met zoveel mogelijk mensen.