Opgraving wallen

Opgraving wallen

Opgraving wallen in verband met cultuur historisch onderzoek. Firma Transec i.s.m. met Peter Schut.

Kuikenhok bijna klaar

Kuikenhok bijna klaar

Jan Schuur en Wout hebben met hulp van Kristian hard gewerkt aan de restauratie van het Kuikenhok. Alleen de pannen en zonnepanelen moeten er nog op en dan is ie klaar!

Onderhoud Hunnenweg, Karweg, Lage Boeschoterweg

Vanaf 31 augustus zijn Hunnenweg, Karweg en Lage Boeschoterweg.onderhouden en opnieuw geprofileerd. In ieder geval die laatste twee wegen krijgen een kleine greppel aan de kant tegenover het fietspad.
Hierdoor moet de afwatering beter worden. Wij hebben de gemeente op het hart gedrukt dat ze voorzichtig omgaan met onze bosrand, dat ze geen nieuwe watergaten meer mogen maken zonder overleg en de weg niet breder mag worden.
Er komt een nieuwe behandeling tegen stofoverlast, deze moet enkele malen herhaald worden. De weg kan tijdelijk afgesloten zijn.

Op Hunnenweg en Karweg is nu teveel doorgaand verkeer; zowel schadelijk voor de weg als voor de natuur. De gemeente werkt er naar toe dat deze wegen afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Een prima plan.

Subsidie cultuur historisch onderzoek

De provincie Gelderland heeft onze subsidieaanvraag voor onderzoek ‘functioneel gebruik cultuur historisch erfgoed’ gehonoreerd.
Binnenkort meer hierover.

Hunnenweg en Karweg wegherstel

Er is overleg met de gemeente geweest over wegherstel en verbetering waterafvoer Karweg en Lage Boeschoterweg .
De gemeente gaat beide wegen herstellen behandeling tegen stof aanbrengen. Afvoer water middels geul langs de weg. Wij hebben hen op het hart gedrukt de weg niet steeds breder te laten worden.
Inmiddels is ook een brief met aankondiging wegverbetering Hunnenweg -Karweg gekomen, (eind juni); nu nog steeds geen teken van werkzaamheden.

corona maatregelen

Corona

Onze paden zijn smal, 1,5 meter afstand houden is soms moeilijk.

In verband met de toename van het aantal wandelaars en fietsers en de conflicten die dit oplevert met de bedrijfsvoering en recreatief verblijf worden fietsers  niet meer toegestaan op het erf en een deel van het bouwland. Het rode toegangshek aan de Karweg  is in het weekend gesloten.
Honden altijd aangelijnd, lijn maximaal  2.5 m.