Verslag vogelwerkgroep IVN 2021

Verslag vogelwerkgroep IVN 2021

Charlotte, Marian,

In de bijlage wat overzichten van de resultaten van de nestkasten op jullie terrein.

De kasten die er al een paar jaar hangen doen het goed, omdat er pijpjes voor aangebracht zijn: de boommarter kan er op die manier niet bij en de mezen ondervinden er geen hinder van.

Echter: de Bonte Vliegenvanger komt er niet in als er een pijpje voor zit. Dat willen we ook niet.

De nieuwe kasten zijn gelijk redelijk bezet, maar ook behoorlijk gepredeerd. Daarom heb ik de meeste kasten voorzien van een korfje om te kijken wat het resultaat zal zijn. Als vergelijk ook nog enkele kasten zonder iets en met een pijpje.

Er ontbreken er 2, die zal ik komende winter er weer bij hangen.

Ook ga ik komende winter met een aantal mensen een zaterdag plannen voor opschonen van het heideveldje bij het gat van zus.

Voorkeur?

Mvrgr

Aart Mulder IVN

Onderzoek Cultuur Historisch Erfgoed

Onderzoek Cultuur Historisch Erfgoed

De provincie Gelderland heeft onze subsidieaanvraag voor onderzoek ‘Functioneel gebruik Cultuur Historisch Erfgoed’ gehonoreerd. Inmiddels is dit onderzoek dat uit drie delen bestaat afgerond en in rapportages vastgelegd. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij de bepaling van het beheer.

‘Een goed geheiten Boeschoten, in der buerschap van Boeschoten gelegen’. Een cultuur historische biografie, inventarisatie en waardenkaart, door Peter Schut.

‘De oude boskernen en autochtone bomen en struiken van Klein Boeschoten en Gat van Zus’ 
door Ecologisch Adviesbureau Maes, Bert Maes, René van Loon en Carmen Hiddes.

‘Klein Boeschoten, een Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven, karterende en waarderende fase’, auteurs: A.T.L.E. van Bussel en P.A.C. Schut.

Gat van Zus

Gat van Zus

(…) Het gebied rond Boeschoten, Gat van Zus, Bergsham en Wilde Kamp is niet alleen een bijzonder natuurgebied, waar heide en bossen elkaar afwisselen, maar waar een wandelaar voortdurend herinnerd wordt aan de reliëfverschillen die te danken zijn aan de ijstijden. Bovendien tref je hier een breed scala van cultuurhistorische resten aan: grafheuvels, eikenklusters, eikenhakhout, raatakkers, oude perceleringen, akkers, wallen, ijskuilen, schaapskooien en van oorsprong eeuwen oude boerderijen (…).

De beheerseenheid Gat van Zus (6a) herbergt, afgezien van de centrale heide (6b), twee soorten bos:  het Eikenstrubbenbos (vakken 6c1-4), voortgekomen uit oude heide-eikenstruiken, en de na 1914 ingeplant heidebebossing (vakken 6a en d-h) met gemengd loofbos en verschillende naaldboomsoorten. Het Gat van Zus valt onder Natura 2000 en is gesubsidieerd volgens de SNL regeling. Het bosgebied is FSC gecertificeerd en beslaat 21 ha.

Dit bos geeft het prachtige beeld van een typisch en Eikenstrubbenbos dat ontstaan is uit oude heide-eikenstruiken (zo aangeduid door Heybroek, Ned. Bosbouwtijdschrift) en vormen het zuidoostelijke gedeelte van een veel groter gebied met oorspronkelijke heide-eikenstruiken dat zich uitstrekt tot aan de andere kant van Bergsham. Sinds 1914 ligt het in de bedoeling de natuurlijke ontwikkeling van deze Eikenstruiken zijn gang te laten gaan, en slechts in te grijpen om de oorspronkelijke eikenstruiken als geheel in stand te houden. Het resultaat is een landschappelijk karakteristiek bosbeeld. Daarbij valt te bedenken dat in dit geval de eiken zeer waarschijnlijk de oorspronkelijke variatie van het inheemse eikenbos vertegenwoordigen. Het kan tot de belangrijkste oude boskernen van de Veluwe gerekend worden” .

In dit Eikenstrubbenbos (percelen 6c1 -3) is het streven de bestaande situatie te conserveren. Momenteel wordt eraan gewerkt om dmv. een aantal ingrepen de Strubben weer voor enkele decennia vrij te stellen. Exoten zoals  Douglas, Japanse Lariks, Amerikaanse- Eik en Vogelkers en Beuk worden hier stelselmatig verwijderd. Omgewaaide Berken brengen soms grote schade aan, waar dat te voorzien is worden deze preventief geveld. In totaal wordt er ongeveer 11  ha van dit bos in het Gat van Zus geconserveerd. 

Het prachtige beeld van een typisch Eikenstrubbenbos

De heide bij Gat van Zus

(…..) In het bos bij het Gat van Zus ligt een ovaal stukje heide dat omringd wordt door een strook gras (Afb. 119). In het midden staat nog het restant van een paal. Het zal wandelaars niet snel opvallen dat deze toch wel opvallende open ruimte op de grens van het bos en de heide een merkwaardige vorm heeft, maar vanuit de lucht is dit goed te zien. Hoewel het geheel opgaat in de natuur is dit toch een cultuurhistorisch relict. Niet heel oud maar wel noemenswaardig vanwege de impact op het landschap en bovendien van een karakter waar er niet veel meer van zullen zijn(….)  (Peter Schut, Cultuurhistorische Inventarisatie Boeschoten)

aanleggen van een raster voor de inplant van 500 Douglas in 2016, (plugplantsoen).

links de Douglas in 2021

Hout te koop

Hout te koop

Ons hout is te koop, dus zoek je een paar mooie planken of balken e of een mooie Boeschoten hout tafel? Stuur ons een bericht of kom kijken. We kunnen in overleg ook zagen op bestelling, dan krijgt u precies de maten die u nodig heeft; het hout is dan nog niet droog.

Ook rondhout is te koop, om te verwerken tot iets moois .

info: eliom@xs4all.nl, 06 44294245 of 06 12385000, 

 

Gemaakt van Boeschoten Hout:

stoel van Amerikaans eiken; geheel handgemaakt,

Caspar Labarre , rapsac49@hotmail.com     http://stoelenmaker.nl

strijkstokken van Boeschoten Larix, Elio Miranda      eliom@xs4all.nl

Keuken van Boeschoten Larix, Pepijn Groen pepijngroen@casema.nl en Rien de Vos vos09178@planet.nl