Verslag vogelwerkgroep IVN 2021

Verslag vogelwerkgroep IVN 2021

Charlotte, Marian,

In de bijlage wat overzichten van de resultaten van de nestkasten op jullie terrein.

De kasten die er al een paar jaar hangen doen het goed, omdat er pijpjes voor aangebracht zijn: de boommarter kan er op die manier niet bij en de mezen ondervinden er geen hinder van.

Echter: de Bonte Vliegenvanger komt er niet in als er een pijpje voor zit. Dat willen we ook niet.

De nieuwe kasten zijn gelijk redelijk bezet, maar ook behoorlijk gepredeerd. Daarom heb ik de meeste kasten voorzien van een korfje om te kijken wat het resultaat zal zijn. Als vergelijk ook nog enkele kasten zonder iets en met een pijpje.

Er ontbreken er 2, die zal ik komende winter er weer bij hangen.

Ook ga ik komende winter met een aantal mensen een zaterdag plannen voor opschonen van het heideveldje bij het gat van zus.

Voorkeur?

Mvrgr

Aart Mulder IVN

Onderzoek Cultuur Historisch Erfgoed

Onderzoek Cultuur Historisch Erfgoed

De provincie Gelderland heeft onze subsidieaanvraag voor onderzoek ‘Functioneel gebruik Cultuur Historisch Erfgoed’ gehonoreerd. Inmiddels is dit onderzoek dat uit drie delen bestaat afgerond en in rapportages vastgelegd. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij de bepaling van het beheer.

‘Een goed geheiten Boeschoten, in der buerschap van Boeschoten gelegen’. Een cultuur historische biografie, inventarisatie en waardenkaart, door Peter Schut.

‘De oude boskernen en autochtone bomen en struiken van Klein Boeschoten en Gat van Zus’ 
door Ecologisch Adviesbureau Maes, Bert Maes, René van Loon en Carmen Hiddes.

‘Klein Boeschoten, een Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven, karterende en waarderende fase’, auteurs: A.T.L.E. van Bussel en P.A.C. Schut.

klaphekje bij Beukenbos op slot

klaphekje bij Beukenbos op slot

Dit klaphekje heeft begin dit jaar een slot gekregen om de rust te behouden in de omgeving van de Dassenburcht. Het is niet meer mogelijk er doorheen te lopen, de wandel route die hier vroeger langs liep is verlegd, onze excuses hiervoor. Helaas is het raster ernaast onlangs door iemand doorgeknipt maar direct door ons weer hersteld.

Rond houtverkoop

Rond houtverkoop

In 2020-2021 hebben Klein Boeschoten en Gat van Zus ruim 600 m3  naaldhout, voornamelijk Douglas en Lariks, verkocht aan de Nieuwe Veluwe van eigenaar Diederick Huizenga gelegen aan de Hunnenweg grenzend aan Klein Boeschoten.

Dit hout wordt gebruikt voor het bouwen van een natuurhuis als woonhuis voor de eigenaar en voor de mogelijke ontwikkeling van een kleine woongemeenschap op het terrein van wat vroeger Edda Huzid was.

Sommige stammen worden in z’n geheel als rondhout gebruikt. Andere stammen worden tot planken en balken verzaagd ter plekke aan de Hunnenweg.

Op deze manier wordt het hout lokaal gebruikt en is de keten kort. De bomen zijn geveld in het kader van een reguliere dunningsronde. Lees hier meer over in ons bosbeleid.

Diederick Huizinga

Douglas- en Lariks stammen uit het bos van Klein Boeschoten bij de Nieuwe Veluwe van Diederick Huizinga

na de kap