Verslag vogelwerkgroep IVN 2021

Verslag vogelwerkgroep IVN 2021

Charlotte, Marian,

In de bijlage wat overzichten van de resultaten van de nestkasten op jullie terrein.

De kasten die er al een paar jaar hangen doen het goed, omdat er pijpjes voor aangebracht zijn: de boommarter kan er op die manier niet bij en de mezen ondervinden er geen hinder van.

Echter: de Bonte Vliegenvanger komt er niet in als er een pijpje voor zit. Dat willen we ook niet.

De nieuwe kasten zijn gelijk redelijk bezet, maar ook behoorlijk gepredeerd. Daarom heb ik de meeste kasten voorzien van een korfje om te kijken wat het resultaat zal zijn. Als vergelijk ook nog enkele kasten zonder iets en met een pijpje.

Er ontbreken er 2, die zal ik komende winter er weer bij hangen.

Ook ga ik komende winter met een aantal mensen een zaterdag plannen voor opschonen van het heideveldje bij het gat van zus.

Voorkeur?

Mvrgr

Aart Mulder IVN

Onderzoek Cultuur Historisch Erfgoed

Onderzoek Cultuur Historisch Erfgoed

De provincie Gelderland heeft onze subsidieaanvraag voor onderzoek ‘Functioneel gebruik Cultuur Historisch Erfgoed’ gehonoreerd. Inmiddels is dit onderzoek dat uit drie delen bestaat afgerond en in rapportages vastgelegd. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij de bepaling van het beheer.

‘Een goed geheiten Boeschoten, in der buerschap van Boeschoten gelegen’. Een cultuur historische biografie, inventarisatie en waardenkaart, door Peter Schut.

‘De oude boskernen en autochtone bomen en struiken van Klein Boeschoten en Gat van Zus’ 
door Ecologisch Adviesbureau Maes, Bert Maes, René van Loon en Carmen Hiddes.

‘Klein Boeschoten, een Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven, karterende en waarderende fase’, auteurs: A.T.L.E. van Bussel en P.A.C. Schut.

klaphekje bij Beukenbos op slot

klaphekje bij Beukenbos op slot

Dit klaphekje heeft begin dit jaar een slot gekregen om de rust te behouden in de omgeving van de Dassenburcht. Het is niet meer mogelijk er doorheen te lopen, de wandel route die hier vroeger langs liep is verlegd, onze excuses hiervoor. Helaas is het raster ernaast onlangs door iemand doorgeknipt maar direct door ons weer hersteld.

Rond houtverkoop

Rond houtverkoop

In 2020-2021 hebben Klein Boeschoten en Gat van Zus ruim 600 m3  naaldhout, voornamelijk Douglas en Lariks, verkocht aan de Nieuwe Veluwe van eigenaar Diederick Huizenga gelegen aan de Hunnenweg grenzend aan Klein Boeschoten.

Dit hout wordt gebruikt voor het bouwen van een natuurhuis als woonhuis voor de eigenaar en voor de mogelijke ontwikkeling van een kleine woongemeenschap op het terrein van wat vroeger Edda Huzid was.

Sommige stammen worden in z’n geheel als rondhout gebruikt. Andere stammen worden tot planken en balken verzaagd ter plekke aan de Hunnenweg.

Op deze manier wordt het hout lokaal gebruikt en is de keten kort. De bomen zijn geveld in het kader van een reguliere dunningsronde. Lees hier meer over in ons bosbeleid.

Diederick Huizinga

Douglas- en Lariks stammen uit het bos van Klein Boeschoten bij de Nieuwe Veluwe van Diederick Huizinga

na de kap

Discussie’s en medelingen

AFSLUITING ERF VOOR FIETSERS

We hebben besloten het erf vanaf het wildrooster tot de T-kruising achterin het bouwland af te sluiten voor fietsers.
Dit in verband met de overlast van mountainbikers in combinatie met de toegenomen drukte van wandelaars. Rien die het bedrijf Eco Track runt op Klein Boeschoten zegt dat zijn bedrijfsvoering veranderd is en dat er vaker gevaarlijke situaties kunnen ontstaan of dat er tijdelijke obstakels zullen zijn. H.G. en Schoutenhuis zijn adviserend wat betreft de besluitvorming hierover.

Inmiddels zijn we ingehaald door de plannen Recreatiezonering Veluwe, Putten-Garderen-Voorthuizen; wij zijn als rustig gebied aangewezen (zone C, “de stille eindeloze Veluwe”), met minder paden, parkeerplaatsen op afstand en meer gericht op LAW. Veel is nog onduidelijk, we wachten af hoe dit verloopt.

VOEDSELBOS

De laatste tijd is er veel discussie over voedselbossen. Van oorsprong ging het dan over de omvorming van landbouwgrond naar voedselbos. Frank Gorter van Welna heeft plannen voor omvorming van bos naar voedselbos. Ook wij hebben kleinschalig in onze ‘kloempen’ noot dragende bomen zoals Walnoot en Turkse Noot-Hazelaar en Frambozen geplant. Woensdag 1 juli zijn we, Jamine, Eszl, Ymkje, Marian en Rawan, samen met buurman Diederick bij Frank Gorter op Welna geweest. Hij heeft veel informatie hierover. Zijn redenering is dat je bij een boom na 60-80 jaar de opbrengst van het hout krijgt, maar dat je bij een notenboom ieder jaar opbrengst krijgt. Hij pakt het grootschalig aan, 4 verschillende typen bos van elk 4 ha. Met nadruk op volume productie, gastronomie, ecologie en beleving. Verschillende aspecten van straling tot grondverbetering door biochar en bokassi-fermentatie passeerden de revue. De bokassi was ik al eerder tegen gekomen op de cursus bodem en zou ik op korte termijn willen toepassen; om te beginnen heb ik voor bokassi op huishoudelijke schaal twee fermentatie emmers gekocht. Jasmine en Eszl zijn geïnteresseerd om op Boeschoten met voedselbos te experimenteren. Wellicht moeten we naast bodemverbetering ook onderzoeken wat de goede variëteiten zijn.

Wel is het zo dat wij niet ons bos kunnen omzetten in voedselbos-dat wordt als agrarisch beschouwd en ons bos is als Natura 2000 beschermd. Voorlopig doen we het binnen de kloempen en met zoveel mogelijk vruchtdragende bomen.