Vrijwilligers

Vrijwilligers

Het bosbeheer op Klein Boeschoten gebeurt deels met vrijwilligers. IVN Barneveld. Twee of drie maal per jaar is er een enthousiaste groep vrijwilligers van IVN Barneveld; zij kunnen met name de wat grotere projecten aanpakken zoals het (ver)plaatsen van rasters of het...

Lees meer

Discussie’s en medelingen

AFSLUITING ERF VOOR FIETSERS We hebben besloten het erf vanaf het wildrooster tot de T-kruising achterin het bouwland af te sluiten voor fietsers.Dit in verband met de overlast van mountainbikers in combinatie met de toegenomen drukte van wandelaars. Rien die het...

Lees meer
Wild

Wild

Op de Veluwe en ook rondom Klein Boeschoten loopt veel wild. Vooral veel wilde zwijnen. Zo veel, dat er rondom de landbouw percelen en de eeuwen oude wallen een raster is geplaatst om ze van het bouwland af te houden en ter bescherming van de...

Lees meer
Archeologisch Veldonderzoek

Archeologisch Veldonderzoek

“Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van 2 Proefsleuven, karterende en waarderende fase" in de aarde wallen van Klein Boeschoten, door B.Maes en A.Bussel. Archeoloog Diderik J.D. van der Waals en mede-eigenaar van het Landgoed Klein Boeschoten bv...

Lees meer
Restauratie Kuikenhok

Restauratie Kuikenhok

Het Kuikenhok is een van de oudste gebouwen van Klein Boeschoten en is gelegen to. de schaapskooi als je Boeschoten binnen komt. In 2020 is het door Jan Schuur (meester timmerman) en Wout Hazeleger (rietdekker) met de hulp van Kristian van Kuijk gerestaureerd. en nu...

Lees meer
Onderhoud Hunnenweg, Karweg, Lage Boeschoterweg

Onderhoud Hunnenweg, Karweg, Lage Boeschoterweg

Vanaf 31 augustus zijn Hunnenweg, Karweg en Lage Boeschoterweg onderhouden en opnieuw geprofileerd. In ieder geval die laatste twee wegen krijgen een kleine greppel aan de kant tegenover het fietspad. Hierdoor moet de afwatering beter worden. Wij hebben de gemeente op...

Lees meer

jaarvergadering 2020

De Jaarvergadering wordt gehouden op zondag 30 augustus in Boeschoten. Op zondag 16 augustus is ook op Klein Boeschoten een voorbereidende vergaderingDe Jaarrekening 2019 is door het Schoutenhuis verzonden aan aandeelhouders....

Lees meer

Hunnenweg en Karweg wegherstel

Er is overleg met de gemeente geweest over wegherstel en verbetering waterafvoer Karweg en Lage Boeschoterweg .De gemeente gaat beide wegen herstellen behandeling tegen stof aanbrengen. Afvoer water middels geul langs de weg. Wij hebben hen op het hart gedrukt de weg...

Lees meer