Het bos van Boeschoten

eiken spaartelgenbos, de adelaarsvaren duidt op oud bos

Een aanzienlijk deel van het bos van Klein Boeschoten bestaat uit eiken spaartelgen bos rondom de akkers. Dit is oud bos, ook op de kaart van de Man (1806) zien we het al. In Nederland is nog maar weinig oud bos, een reden temeer om er zuinig op te zijn.

Vroeger werd dit bos intensief gebruikt als eikenhakhout, o.a. voor het looien van leer (schors),takken voor brandhout,palen. Het bos werd regelmatig afgezet en er kwamen vaak meerdere stammen terug. Rondom de tweede wereldoorlog raakte het eikenhakhout in onbruik en werd het bos omgezet naar zogenaamd eikenspaartelgen bos, telkens werd één van de telgen (eikenstammen) gespaard  In dit bos wordt op het ogenblik in principe niet meer geoogst tenzij het nodig is. Wel worden zogenaamde exoten bestreden, soorten die er niet thuis horen en die een bedreiging voor dit bos vormen. De belangrijkste hiervan is de Amerikaanse Vogelkers, Prunus Serotina.

De andere stukken bos  zijn  vlak na 1900 geplant op wat toen hei was of ‘woeste’ grond genoemd werd; aanvankelijk waren het dennen vooral gebruikt in de mijn bouw. Inmiddels is het een gemengd bos met zowel loof-als naald hout. Naast  natuurwaarden  is ook houtproductie een belangrijke factor. Met name Douglas en Larix zijn goede productie soorten.  Alle beheerders van Klein Boeschoten hebben geëxperimenteerd met het introduceren van andere soorten, eerst de Douglas, toen  o.a. Thuja’s en  Tsucha, daarna tamme kastanjes, lindes en Hongaarse eik, nu o.a. Turkse noothazelaars en walnoot. Achtergrond voor introductie van nieuwe soorten kan zijn hout productie, grondverbetering, ecologische waarde, klimaatverandering.

 

Kaart van Klein Boeschoten en Gat van Zus;
geel: eiken spaartelgen bos; groen: gemengd bos, natuurwaarde en productie

Wild

Op de Veluwe en ook rondom Klein Boeschoten loopt veel wild. Vooral veel wilde zwijnen. Zo veel, dat er rondom de landbouw percelen en de eeuwen oude wallen een raster is geplaatst om ze van het bouwland af te houden en ter bescherming van de wallen. Let er vooral bij het wandelen op dat de klaphekken achter u goed sluiten. Mocht u desondanks toch een zwijntje spotten binnen de akkers, of een zwakke plek in het hek ontdekt hebben, aarzel niet om ons hier even een bericht over te sturen, dan maken wij het meteen in orde.

De hoge wilddruk is er ook de oorzaak van dat zogenaamde natuurlijke verjonging niet goed mogelijk is. Op dit moment moeten we al het jonge plantsoen beschermen, dat doen we we nu in zogenaamde kloempen, kleine omrasteringen waarbinnen ca 30-40 boompjes staan.

Vrijwilligers

Het bosbeheer op Klein Boeschoten gebeurt deels met vrijwilligers.

IVN Barneveld
Twee of drie maal per jaar is er een enthousiaste groep vrijwilligers van IVN Barneveld; zij kunnen met name de wat grotere projecten aanpakken zoals het (ver)plaatsen van rasters of het opruimen van takken na een dunningsronde zodat er weer nieuw geplant kan worden.
www.ivn.nl/barneveld

Prunusbestrijding
Daarnaast is er een groep vrienden en familieleden die na 15 juli een paar keer per jaar werkt aan de bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers, een werk dat nooit af is.
Onze manier van bestrijden is door de grotere bomen te ringen en ze vervolgens jaarlijks na te kijken en uitlopend groen af te slaan. Na een paar keer zijn ze dood op stam.  Kleine boompjes worden getrokken.