Nieuws

Verslag vogelwerkgroep IVN 2021

Verslag vogelwerkgroep IVN 2021

Charlotte, Marian, In de bijlage wat overzichten van de resultaten van de nestkasten op jullie terrein. De kasten die er al een paar jaar hangen doen het goed, omdat er pijpjes voor aangebracht zijn: de boommarter kan er op die manier niet bij en de mezen ondervinden...

Lees meer
Onderzoek Cultuur Historisch Erfgoed

Onderzoek Cultuur Historisch Erfgoed

De provincie Gelderland heeft onze subsidieaanvraag voor onderzoek ‘Functioneel gebruik Cultuur Historisch Erfgoed’ gehonoreerd. Inmiddels is dit onderzoek dat uit drie delen bestaat afgerond en in rapportages vastgelegd. De resultaten van het onderzoek...

Lees meer
klaphekje bij Beukenbos op slot

klaphekje bij Beukenbos op slot

Dit klaphekje heeft begin dit jaar een slot gekregen om de rust te behouden in de omgeving van de Dassenburcht. Het is niet meer mogelijk er doorheen te lopen, de wandel route die hier vroeger langs liep is verlegd, onze excuses hiervoor. Helaas is het raster ernaast...

Lees meer
Rond houtverkoop

Rond houtverkoop

In 2020-2021 hebben Klein Boeschoten en Gat van Zus ruim 600 m3  naaldhout, voornamelijk Douglas en Lariks, verkocht aan de Nieuwe Veluwe van eigenaar Diederick Huizenga gelegen aan de Hunnenweg grenzend aan Klein Boeschoten. Dit hout wordt gebruikt...

Lees meer

Discussie’s en medelingen

AFSLUITING ERF VOOR FIETSERS We hebben besloten het erf vanaf het wildrooster tot de T-kruising achterin het bouwland af te sluiten voor fietsers.Dit in verband met de overlast van mountainbikers in combinatie met de toegenomen drukte van wandelaars. Rien die het...

Lees meer
Archeologisch Veldonderzoek

Archeologisch Veldonderzoek

“Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van 2 Proefsleuven, karterende en waarderende fase" in de aarde wallen van Klein Boeschoten, door B.Maes en A.Bussel. Archeoloog Diderik J.D. van der Waals en mede-eigenaar van het Landgoed Klein Boeschoten bv...

Lees meer
Restauratie Kuikenhok

Restauratie Kuikenhok

Het Kuikenhok is een van de oudste gebouwen van Klein Boeschoten en is gelegen to. de schaapskooi als je Boeschoten binnen komt. In 2020 is het door Jan Schuur (meester timmerman) en Wout Hazeleger (rietdekker) met de hulp van Kristian van Kuijk gerestaureerd. en nu...

Lees meer