AFSLUITING ERF VOOR FIETSERS

We hebben besloten het erf vanaf het wildrooster tot de T-kruising achterin het bouwland af te sluiten voor fietsers.
Dit in verband met de overlast van mountainbikers in combinatie met de toegenomen drukte van wandelaars. Rien die het bedrijf Eco Track runt op Klein Boeschoten zegt dat zijn bedrijfsvoering veranderd is en dat er vaker gevaarlijke situaties kunnen ontstaan of dat er tijdelijke obstakels zullen zijn. H.G. en Schoutenhuis zijn adviserend wat betreft de besluitvorming hierover.

Inmiddels zijn we ingehaald door de plannen Recreatiezonering Veluwe, Putten-Garderen-Voorthuizen; wij zijn als rustig gebied aangewezen (zone C, “de stille eindeloze Veluwe”), met minder paden, parkeerplaatsen op afstand en meer gericht op LAW. Veel is nog onduidelijk, we wachten af hoe dit verloopt.

VOEDSELBOS

De laatste tijd is er veel discussie over voedselbossen. Van oorsprong ging het dan over de omvorming van landbouwgrond naar voedselbos. Frank Gorter van Welna heeft plannen voor omvorming van bos naar voedselbos. Ook wij hebben kleinschalig in onze ‘kloempen’ noot dragende bomen zoals Walnoot en Turkse Noot-Hazelaar en Frambozen geplant. Woensdag 1 juli zijn we, Jamine, Eszl, Ymkje, Marian en Rawan, samen met buurman Diederick bij Frank Gorter op Welna geweest. Hij heeft veel informatie hierover. Zijn redenering is dat je bij een boom na 60-80 jaar de opbrengst van het hout krijgt, maar dat je bij een notenboom ieder jaar opbrengst krijgt. Hij pakt het grootschalig aan, 4 verschillende typen bos van elk 4 ha. Met nadruk op volume productie, gastronomie, ecologie en beleving. Verschillende aspecten van straling tot grondverbetering door biochar en bokassi-fermentatie passeerden de revue. De bokassi was ik al eerder tegen gekomen op de cursus bodem en zou ik op korte termijn willen toepassen; om te beginnen heb ik voor bokassi op huishoudelijke schaal twee fermentatie emmers gekocht. Jasmine en Eszl zijn geïnteresseerd om op Boeschoten met voedselbos te experimenteren. Wellicht moeten we naast bodemverbetering ook onderzoeken wat de goede variëteiten zijn.

Wel is het zo dat wij niet ons bos kunnen omzetten in voedselbos-dat wordt als agrarisch beschouwd en ons bos is als Natura 2000 beschermd. Voorlopig doen we het binnen de kloempen en met zoveel mogelijk vruchtdragende bomen.