Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van 2 Proefsleuven, karterende en waarderende fase” in de aarde wallen van Klein Boeschoten, door B.Maes en A.Bussel.

Archeoloog Diderik J.D. van der Waals en mede-eigenaar van het Landgoed Klein Boeschoten bv te Garderen koesterde sinds lange tijd de wens om meer informatie te verzamelen over het wallen systeem rond Boeschoten. Om deze wens te vervullen heeft de huidige beheerder M. van der Waals opdracht gegeven voor een klein proefsleuven onderzoek met als doel een deel van de wal te reconstrueren. Transect b.v. heeft dit onderzoek op 25 september en 13 november 2020 uitgevoerd. Tijdens het proefsleuven onderzoek zijn twee proefsleuven gegraven in verschillende delen van de wal, van in totaal circa 25 m2. De proefsleuven hadden als doel om de opbouw van het wallensysteem vast te stellen. Om verder te bepalen of, en welke begroeiing in het verleden op de wal heeft gestaan zijn verder een aantal pollenmonsters genomen. Om de wal te dateren zijn gelijktijdig monsters genomen ten behoeve van14C datering en zijn vondsten verzameld. Het onderzoek maakt deel uit van een groter cultuurhistorische inventarisatie van het voormalige Wildforstersgoed van de graven/hertog van Gelre uitgevoerd door P. Schut (CH – Advies in Lagen). Het hoofddoel was om meer informatie te verzamelen betreffende de genese en datering van de buitenste (grens)wal van Boeschoten. Op basis van de verzamelde informatie zal worden onderzocht of het mogelijk is om een stukje van de wal te reconstrueren (….). (Zie pdf onderaan de pagina).

aarde wal rondom het Eikenhakhout

oa. mede eigenaar J.D. van der Waals (3de generatie) en beheerster en mede eigenaar M.A. van der Waals (4de generatie) met fotograaf K. van Kuijk (5de generatie).