Het bosbeheer op Klein Boeschoten gebeurt deels met vrijwilligers.

IVN Barneveld.

Twee of drie maal per jaar is er een enthousiaste groep vrijwilligers van IVN Barneveld; zij kunnen met name de wat grotere projecten aanpakken zoals het (ver)plaatsen van rasters of het opruimen van takken na een dunningsronde zodat er weer nieuw geplant kan worden.
www.ivn.nl/barneveld


Prunusbestrijding
Daarnaast is er een groep vrienden en familieleden die na 15 juli een paar keer per jaar werkt aan de bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers, een werk dat nooit af is.
Onze manier van bestrijden is door de grotere bomen te ringen en ze vervolgens jaarlijks na te kijken en uitlopend groen af te slaan. Na een paar keer zijn ze dood op stam.  Kleine boompjes worden getrokken.